Türkçe Bölümü


TÜRKÇE/EDEBİYAT PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI

Türkçe dersi programı genel olarak öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamdan hareketle ders içeriğimizin genel amaçları öğrencilerin;

1- Dinlediklerini, okuduklarını ve izlediklerini nitelikli olarak anlamalarını,

2- Anlamayı nitelikli hale getirerek okuma alışkanlığı kazanmalarını,

3- Yazılı anlatım yaparak duygu ve düşüncelerini zorlanmadan yazmalarını,

4- Yazdıklarını akranlarıyla paylaşarak etkileşimde bulunmalarını,

5- Alternatif düşünerek fikir üretmelerini,

6- Eleştiri yapabilme ve eleştiriye açık olmalarını,

7- Özgüven geliştirmelerini,

8- Yorum ve çıkarım sorularına cevap vermelerini,

9- Yorum ve çıkarım soruları sorarak, sorgulama yapmalarını,

10-Kendilerini, çekinmeden sözlü olarak ifade etmelerini,

11- İlkokulda dil bilgisini yerine, okuryazarlık becerilere yoğunlaşmalarını,

12- Dinlediği, okuduğu ve izledikleriyle ilgili 5N1K,yorum ve çıkarım soruları sormalarını,

13- Dinlediği, okuduğu ve izledikleriyle ilgili 5N1K (Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden ve Kim) yorum ve çıkarım sorularına cevap vermelerini,

14- Hayal gücünü, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak zorlanmadan anlatmalarını,

15- Alternatif düşünme ve fikir üretme becerileri kazandırmayı,

16- Uygun şekilde eleştiri yapmayı, eleştirilmekten korkmamayı,

17- İletişimde ana dilini doğru ve etkili şekilde kullanmayı öğrenebilmeleri üzerine programlanmıştır.

Yukarıdaki becerilerin sıradan bir program ve etkinliklerle sağlanması mümkün değildir. İyi bir ana dili öğretim programı, öncelikle bu becerileri sağlayacak kazanımlardan oluşmalı ve her kazanım kesinlikle yaşantı içermelidir. Çünkü bütün beceriler gibi ana dili becerileri de ancak yaşantıyla sağlanabilmektedir. Bizler de ERA Kolejleri olarak ders içeriğimizi, programımızın genel amaçları doğrultusunda, öğrencilerimizin üst düzey kazanımlarla süreci tamamlamalarını sağlayacakları şekilde planlamaktayız.

Eğitim İçeriğimiz

İlköğretim ve lise kademelerinde öğrencilerimiz bir taraftan ders müfredatlarını takip ederlerken diğer taraftan hafta sonu etütlerimiz ve hafta içine programladığımız AYT–TYT (YKS) ve LGS içerikleri ile girecekleri sınava da hazırlanmaktadır.

Aynı zamanda drama eğitimi de alan öğretmenlerimiz eşliğinde ders içerisinde öğrencilerin motivasyonlarını artırıcı drama etkinliklerine yer vererek derslerimizi sıradanlıktan uzaklaştırıp ders içeriğimizi zenginleştirmekteyiz.

Okuma kültürüne sahip bireyler yetiştirebilme hedefinden yola çıkarak haftada bir ders saatimizi her kademede kitap okuma etkinliği şeklinde planlamaktayız. Bu sayede öğrencilerimizin iletişim ve kendini ifade edebilme becerisi, girişimcilik ve sorun çözme, bilginin önemini kavrama, bilgiyi kullanma ve bilgiden yararlanabilme, hayat boyu öğrenme alışkanlığı ve öğrenme becerileri gelişmektedir.

Öğretmen ve öğrencilerimiz ortaklığında her yıl yıl dergi çalışmalarımız olmakta, çalışmada yer alan öğretmen ve öğrencilerimiz süreç sonunda ortak paydada birleşmenin hazzını doyasıya yaşamaktadır.

Planlanan Etkinlikler

YAZAR DAVETLERİ (YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ)
Özellikle ilköğretim kademesinde davet ettiğimiz yazarlar ile öğrencilerimize yaratıcı yazarlık seminerleri verilmektedir. Bu sayede öğrencilerin yazma eylemi üzerine farkındalıkları oluşuyor, her şeyden önce kendilerine güvenmeyi, yeniliğe açık olmayı, düşüncelerini cesur bir şekilde dile getirmeyi öğreniyorlar. Kendi dillerine hakim olmayı; düşüncelerini duygularını rahatça kağıda dökebilmeyi, kendilerini ifade edebilmeyi ve bir öykünün tüm aşamalarını, kahraman yaratma süreçlerini öğreniyorlar ve tüm bunları yaparken çok eğleniyorlar.

Yazmak ve okumak, dilin yörüngesinde dönen, birbirine bağımlı iki sanatsal etkinliktir. Planlı ve programlı, iyi örgütlenmiş bir yaratıcı yazarlık semineri, katılan öznede okumak ve yazmak konusunda cesaretlendirici, geliştirici etki yapabiliyor, daha çok da uygulamaya, yani yeteneği zenginleştirici yazınsal türleri üretmeye yönelik olabiliyor. Okuma ve yazmanın asla bitmeyen bir seyahat olduğunun bilincinde bir kurum olarak ders etkinliklerimizin içerisinde bu tür söyleşilere yer vermekteyiz.

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.