Sosyal Bilimler Bölümü


SOSYAL BİLİMLER PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI

Sosyal Bilimler, bireyin toplumsal hayatta yaşamını sürdürmesi ve ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olmak amacıyla;

Tarih, coğrafya, felsefe, din bilgisi, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi gibi vatandaşlıkla alakalı konuları kapsayan kişinin sosyal ve fiziki çevresiyle ilişkili olduğu, geçmişini öğrenerek geleceği planlaması ve bugününü değerli kıldığı, toplumun içerisinden çıkmış ve toplu öğretim anlayışıyla oluşturulmuş bir ders topluluğudur.

Sosyal Bilimler Bölümü olarak amacımız; toplumun sorunlarına karşı duyarlı, çevresindeki ve Dünyadaki gelişmeleri takip eden, bunlarla alakalı fikir beyan eden ve çözüm önerisi sunan yani kısacası toplumla ilgili konularla ilgilenen toplumun değerlerini önemseyen genç fikirli nesiller yetiştirmektir.

Yukarıda söylenilen kazanımı yaparken klasik sosyal bilimler öğretiminden uzaklaşarak öğrencinin merkezde olduğu bir eğitim modeli düşünüyoruz. Bu derslerin ezber mantığından uzaklaşarak zorunlu ders müfredatında var olan ve öğrenilmesi şart bilgiler olmasını istemiyoruz. İstediğimiz ve düşündüğümüz öğrenci modeli; ezberci olmayan anlık öğrenmeye odaklı ve sınav merkezli düşünmeyen sosyal bilimler dersini hayatın ve toplumun bir parçası vazgeçilmezi olarak gören ve bu bağlamda fikirleri, projeleri, sloganları, çözüm önerileri olan kişilerdir.

Özgür bir birey olarak fiziksel ve duygusal özelliklerini tanıyan ilgi istek ve yeteneklerinin farkında olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını ve sorumluluklarını bilen, ulusal bilince sahip bir vatandaş, Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel değerleri ve süreçleri içselleştirerek kültürel mirasın korunmasını ve geliştirilmesini isteyen, Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasındaki yerini kavrayan; laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli, İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik gibi demokratik kelimeleri bilen ve bu kavramları öğrenip çevresine öğreten, Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkan, Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin farkında olan, Düşünen, sorgulayan, inancını aklıyla bütünleştiren, yaratıcı düşüncenin önemini kavrayan, Din öğretiminde evrensel, insani ve ahlaki değerleri öğrenen bu yaşamına uygulayan, öğrenciler yetiştirmek istiyoruz.

Eğitim İçeriğimiz

Öğrenciye verilecek olan ödevlerin ezberci zihniyetten uzak öğrenciyi geliştirmeye odaklı araştırma yapmasını sağlayacak ve fikir dünyasını geliştirecek ödevlerin verilmesini amaçlıyoruz. Bunun için 2 haftalık araştırmaya dayalı ve yaratıcı özelliklerini kullanabileceği ödevler planlıyoruz.

Planlanan Etkinlikler

Yıl içerisinde yapılacak olan gezilerin bir plan dahlinde ve işlenen ders müfredatı ile uyumlu öğrenciye belirli bir kazanımı vermeyi amaçladığımız gezi programları planlıyoruz. Örneğin; bir müze gezisi planladıysak çocuğun bu müzede sadece eserlere bakıp gelmesini değil aynı zamanda incelemesini, eserin ortaya çıktığı dönem ile kendi dönemini karşılaştırdığı ve eserlerle ilgili olarak öğrencilerden dönüş aldığımız gezi planları yapmak istiyoruz. Öğrenciye vereceğimiz matbularla öğrencinin eseri bularak o eserle ilgili bize bilgi vermesini talep ediyoruz. Bu şekilde gezilerin daha kazanım ve öğretim içerikli hale gelmesini amaçlıyoruz.

PROJE YARIŞMALARI

Derslerimizle alakalı olarak yapılacak olan çeşitli bilim yarışmalarına katılmak istiyoruz. Öğrencilerimizin bu alanlara katılarak özgüvenini yükseltmek ve sosyal bilimleri öğrenciye uygulayarak öğretme gayreti içerisinde olmak istiyoruz. Bu projeleri hem öğrenci, hem öğretmen hem de kurumun Misyonu açısından faydalı görüyoruz. (TÜBİTAK, URFODU, V.B.)

OKUL İÇİ ETKİNLİKLER/YARIŞMALAR

Sosyal bilimler öğretmenleri olarak derslerimizin uygulama alanının geniş olduğunu düşünüyor ve okul içerisinde yıl boyu çeşitli etkinlikler planlıyoruz. Bu etkinliklerin çocukların öğrenme düzeyine direkt etki yaptığını biliyoruz. (MİLLİ BAYRAMLAR, EVRENSEL KİŞİLER, EVRENSEL GÜNLER, DERS İÇİ KAZANIM ETKİNLİKLERİ, V.B.) (MATERYAL TASARIM YARIŞMASI)

SURVIVOR

Öğrencilerimizin hem eğlenerek hem de öğrenerek eğitim almasını çok önemsiyoruz. Bu yüzden eğlenceli olacağını düşünerek her şubenin kendi okullarında uygulayacağı ve çeşitli parkurlardan oluşan ve sadece parkurların geçilmesinin yeterli olmadığı aynı zamanda sorulan sosyal bilgiler sorularının da bilinmesi gerektiği bir yarışma planlıyoruz.

MATERYAL SERGİSİ

Ders içeriğiyle uyumlu olacak şekilde yıl içerisinde öğrencilere coğrafi, tarihi, doğal ve dini yapılarla ilgili materyal ödevleri vereceğiz. Bu materyalleri bilim şenliği haftasında sergileyerek öğrencilerin becerilerini ve yaratıcılıklarını ön plana çıkartmış olacağız.

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.