Pdr Bölümü


PDR PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI

Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarının temeli; öğrencilerin kendisini tanımasını ve anlamasını sağlamak, yetenek ve becerilerini geliştirmesine destek olmak, olumlu davranış ve sosyal beceri kazandırmak, akademik başarı için gerekli içsel bir öğrenme güdüsü geliştirmek, problem çözme ve karar verme konularında kendisini geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Okulumuzun 5G Gelişim sisteminin yani zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal ve akademik gelişimin büyük bir parçası olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi öğrencilerimizin eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. Yaptığımız tüm çalışmaların esas amacı öğrencilerimizi merkeze alarak öğrencilerimizin tam donanımlı, çevresine karşı duyarlı, her anlamda kendini tanıyan, ihtiyaçlarını fark eden, kendini gerçekleştirebilen, bilinçli, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak topluma kazandırılmasıdır.

ERA Kolejlerinde uyguladığımız Mizaç Merkezli Eğitim anlayışı ve rehberlik ile öğrencilerin bireysel farklıları esas alınarak ihtiyaçları belirlenmektedir ve tüm yönlendirmeler öğrencinin mizacının ihtiyaçlarına uygun motivasyon kaynakları doğrultusunda yapılmaktadır. Öğrencinin mizacına uygun eğitim modeli düzenlenmekte olup beraberinde sene boyunca her öğrenciye mizacının potansiyel kabiliyetlerini geliştirici ve potansiyel risklerini önleyici rehberlik etkinlikleri uygulanmaktadır. Böylelikle iletişime ve öğrenmeye engel olan etkenlerin ortadan kaldırılması ve doğru yönlendirmelerin yapılması hedeflenmektedir.

Öğrencilerin gelişim dönemlerine göre planlanarak hazırlanan rehberlik programlarımızaylık olarak planlanan rehberlik programı ile beraber öğrencilerimizin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimleri test ve envanterler yardımıyla raporlanarak takibi yapılmaktadır. Tüm rehberlik çalışmalarının raporlamaları velilerimiz ile paylaşılmaktadır. ERA Kolejlerinde öğrencilerimiz kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel rehberlik çalışmalarının yanı sıra bireysel psikolojik danışma ile desteklenmektedir. Sınav kaygısı, akran çatışmaları, özgüven eksikliği, aile içi iletişim, okul fobisi, ders çalışma yöntemleri gibi konularda gerekli ve uygun teknikler ve ölçme araçları ile problem tespiti yapılarak gerekli yönlendirmeler yapılır ve uygun çözümler oluşturulmaktadır.

ERA Kolejleri rehberlik çalışmalarında öğrenci, veli ve öğretmen farkındalık eğitimleri ile çocukların gelişim dönemi özellikleri, bireysel farklılarının önemi, mizacına uygun yaklaşım ve öğrenme, mahremiyet, başarıyı arttıran yöntemler, etkili iletişim, okula uyum süreci, bilinçli teknoloji kullanımı, sınav stratejileri gibi konularda öğrencilere, velilere ve öğretmenlere bilgilendirmeler yapılarak farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır. Sene boyunca uygulanan değerler eğitimi programımız, çeşitli sosyal sorumluluk proje ve etkinliklerimizle de çocuklarımızın evrensel değerleri yaparak ve yaşayarak uygulanan etkinliklerle birlikte yaşamlarına katmalarını, sosyal becerilerini, özgüven ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Eğitim İçeriğimiz

MİZAÇ MERKEZLİ REHBERLİK

Mizaca uygun olarak yapılan eğitim ve rehberlik öğrenmede kalıcı ve sürdürülebilir bir etki oluşturmaktadır. Mizacının potansiyel kabiliyetlerinin ve potansiyel risklerinin fark edilerek eğitim yapılması çocuğun kendini gerçekleştirme sürecini hızlandırır ve kolaylaştır. Okulumuzda eğitim sürecinin ve rehberlik çalışmalarının merkezinde öğrencilerin bireysel farklılıkları ve biriciklikleri vardır.

Her öğrencinin farklılıklarını anlamayı ve bu farklılığa uygun yönlendirmelerin yapılabilmesi için her öğrenciye sene başında mizaç testi uygulanmaktadır. Mizaç testi sonucunda mizaç raporları öğrenci, veli ve öğretmenlerle paylaşılarak doğru yönlendirmeler çocukla iletişimde olan tüm paydaşlarına aktarılmaktadır. Öğretmenlere kendi öğrencileri ve velilere de kendi çocukları hakkında detaylı bilgi sunarak onları daha iyi tanımalarına, doğru iletişim yollarını kullanabilmelerine ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek doğru yönlendirmelerin yapabilmelerine olanak sağlanmaktadır. Daha sağlıklı ve verimli aile içi iletişim için velilere mizaç tanıtım seminerleri ile birlikte sene boyunca ebeveynlikle ilgili bilgilendirmeler yapılmaktadır. Her bir öğrenci için ise kendi mizacına uygun iyileştirici ve geliştirici rehberlik etkinlikleri sene boyunca düzenli olarak uygulanır. Her öğrencinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için kendini tanıması, ihtiyaçlarını fark etmesi, motivasyon kaynaklarını bilmesi ve ilgi, yetenek, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru yönlendirmelerin yapılabilmesini çalışmalarımızda hedefliyoruz.

ERA BİLİMSEL GELİŞİM MERKEZİ VE TANIMA ÇALIŞMALARI

ERA Kolejleri Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi öğretmenlerinden oluşan ERA Bilimsel Gelişim Merkezi, her bir öğrenciye kendi yaş – sınıf seviyesine ve ihtiyacına göre tasarlanan öğrenciyi tanımaya yönelik kişilik, mizaç, öğrenme stilleri, ilgi, yetenek, çalışma davranışı değerlendirme gibi envanter uygulamaları doğrultusunda ortaya çıkan gelişim raporları ile öğrencilere ihtiyaç duyulan alanlarda önleyici, geliştirici rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin bütünsel gelişimlerine destek olmaktadır.

KİŞİSEL/SOSYAL VE AKADEMİK GELİŞİM

ERA Kolejleri gelişim programında bireysel görüşme, grup etkinlikleri ve uygulanan envanter çalışmaları ile kişisel açıdan çocuklarımızın kendini tanıması, kendini ifade edebilmesi, iletişim becerileri kazanması, özgüven gelişimi hedeflenirken eğitsel açıdan ise okula uyum sağlama çalışmaları ile öğrencilerin eğitime güdülenmesi, okul başarısını arttırıcı temel becerileri kazanması hedeflenir. Öğrencinin akademik gelişimi düzenli olarak takip edilerek gerekli önlemler alınır ve yönlendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır.

KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER DANIŞMANLIĞI

ERA Kolejlerinde her öğrencinin okula geldiği ilk günden itibaren pek çok alandaki gelişimi takip edilir, öğrenciye uygun etkili çalışma alışkanlıkları geliştirilir, hedefler belirlenir. Sınav sisteminin tanıtılması, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, test çözme teknikleri, sınav stratejileri, sınav kaygısı ile baş etme ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılır. Sınav kaygısını azaltan motivasyon etkinlikleri ve sınav sonrası tercih danışmalığı uzman rehber öğretmenlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Öğrencilerin ilgi, yetenek, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda meslek yönlendirmeleri uygun teknik ve ölçme araçları ile belirlenerek yönlendirmeler yapılır. Yıl boyunca devam eden rehberlik çalışmaları öğrencilerin bireysel gelişimlerine destek olarak akademik başarıyı arttırma yöntemleri ile sınava doğru hazırlanmalarını ve kariyerini doğru planlamalarını sağlar.

SOSYAL BECERİ EĞİTİMLERİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ

Sosyal beceri eğitimleri ile öğrencilerimizin yaşam boyunca ihtiyacı olan başkalarını anlayabilme, duygularını tanıma, özür dileme, çatışma çözme ve iletişim becerileri gelişmektedir. Değerler eğitimi programımızda ise öğrencilerimiz insanı insan yapan sevgi, saygı, yardımseverlik, gibi değerleri özgüven ve iletişim becerilerini geliştiren yaparak ve yaşayarak öğrenme etkinlikleriyle hayatlarına aktarırlar. Öğrencilerimizin değerlere ilişkin olumlu algı ve tutum geliştirebilmeleri için her ayın değerine ilişkin yaparak ve yaşayarak öğrenme etkinlikleri, söyleşiler, projeler ve okul içi rehberlik çalışmalarımız yıl boyunca devam etmektedir.

Planlanan Etkinlikler

ÖĞRENCİ-VELİ SEMİNERLERİ VE ATÖLYELERİ

ERA Kolejlerinde öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik belirlenen etkili iletişim, verimli ders çalışma yöntemleri, olumlu akran ilişkileri, güvenli internet kullanımı, mahremiyet, sağlıklı yaşam, öfke kontrolü vb. konularda seminerler düzenlenerek kişisel, eğitsel ve mesleki bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Ailelerin, çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmeleri için sağlıklı yaşam, mahremiyet, mizaca yönelik doğru yaklaşım, gelişim dönemi özellikleri, anne-baba tutumları, okula uyum süreci, ebeveyn-çocuk iletişimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı vb. gibi konularda yıl içerisinde bilgilendirme çalışmaları, seminerler, atölyeler ve etkinlikler düzenlenmekte olup ihtiyaca yönelik konularda veli bilgilendirme mektuplarımız velilerimiz ile paylaşılmaktadır.

MESLEK TANITIMLARI VE KARİYER SOHBETLERİ

Öğrencilerimizin kişilik özelliklerini tanıyarak, kendi kişiliklerine uygun, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda daha doğru ve daha güvenilir meslek seçimlerinde bulunabilmeleri için mesleki rehberlik çalışmalarımız ilerlemektedir. Okullarımızda gerçekleştirdiğimiz Meslek tanıtım günleri, lise veya üniversite tanıtım gezileri, kariyer sohbetleri, kariyer ve eğitim fuarları gezileri, meslek kütüphanesi gibi etkinliklerimiz öğrencilerimizin kariyer hedeflerine ışık tutmaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ VE FARKINDALIK ETKİNLİKLERİ

ERA Kolejleri olarak öğrencilerimizin çevresine karşı duyarlı, topluma faydalı, birbirinin yerine düşünebilen, karşısındaki gibi hissedebilen, anlayışlı, hoşgörülü bir insan olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile onlara sorumluluk bilinci kazandırmalı, bu sorumlulukların neden yerine getirilmesi gerektiğini onlara anlatmalıyız. ERA öğrencileri çağın sorunlarına her açıdan duyarlı bir yurttaş ve dünya insanı olarak sosyal gelişimlerini destekleyen, topluma fayda sağlayan, çeşitli etkinlik ve projelerde aktif rol alabilmektedir.

 

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.