Müzik Bölümü


MÜZİK PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI

Müziği tanıyabilen, müzik-beden uyumunu sağlayabilen, müzik ile toplum arasındaki bağı görebilen, müziği milli ve manevi değerlerle ilişkilendirebilen, kendini müzik yoluyla ifade edebilen, müzik teknolojilerini kullanabilen, katılımcı, yeniliklere açık ve değişime öncülük eden bir yapıya sahip bireyler yetiştirmek hedeflerimiz arasındadır.

Öğrencilerimiz sanatsal yaratıcılığı, her alanda kullanılabilecekleri yaratıcı davranışları, özgün düşünme, üretme ve birbirleri arasındaki sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi duyguları geliştirerek,  kendine güvenen her platformda müzik ile ilgili paylaşımda bulunabilen, sanata ve sanatçıya önem veren öğrenciler yetiştirmek temel amacımızdır.

Eğitim İçeriğimiz

Öncelikli olarak öğrencilerimizin hangi teknik ve yöntemde kendilerini ifade etmekte daha başarılı oldukları belirlenir. Konu seçiminde ise daha özgür bırakılarak sevdiği ve ilgisinin daha yoğun olduğu konularda başarının artması ve buna bağlı olarak öz güvenin sağlanması hedeflenir. Özellikle kendini ifade etme, çalışmalarına özgünlük katabilme aşamalarında sorun yaşayan öğrencilerimiz için bireysel farklılıkların, ilgi ve yeteneklerin değişkenliğinin göz önüne alınıp çözüm aranmasının önemi büyüktür.

– İstiklal Marşı söz ve ezgi uyumu,
– Atatürk’ün Türk Müziğine verdiği önem ve öncelik
– Müzik kültürümüzün tarihsel oluşumu ve gelişimi
– Şarkılarda ezgi–söz ilişkisi
– Batı ve Türk Müziği Orkestra Toplulukları
– Batı ve Türk Müziği Çalgı Toplulukları ve Özellikleri
– Batı ve Türk Müziği Besteci ve Özellikleri
– Ses Toplulukları ve Özellikleri
– Yöremize ve Bölgelerimize Ait Türkülerin Hikaye ve Özellikleri
– Çok Sesli Çağdaş Türk Müziği Öncüleri
– Ülkemizdeki Başlıca Müzik Türleri ve Özellikleri
– Müzikte Çokseslilik
– Temel Müzik Bilgileri… vb. gibi konular ele alınır.

Planlanan Etkinlikler

– Belirli gün ve haftalar için öğrencilerimizden koro ve orkestra toplulukları oluşturulur.
– Öğrencilerimizin klasik müzik konserlerine, müzikal tiyatro ve gösterilerine, Müzik ile ilgili müzelere gitmeleri konusunda destekleyici çalışmalar yapılır.
– Okul içi ve okul dışı müzik yarışmalarında aktif olarak yer almaları sağlanır.
– Müzik ile ilgili müzisyen, müzik grupları, akademisyen, öğrencilerimizle buluşturulması sağlanır.
– Müzik kulüpleri oluşturularak kendine güvenen her platformda müzik ile ilgili paylaşımda bulunabilen, sanata ve sanatçıya önem veren öğrenciler yetiştirilir.
– Velilerimizden oluşan koro toplulukları oluşturulup sosyal sorumluluk proje kapsamında etkinlikler düzenlenir.
– Okul içi enstrüman kursları açılarak öğrencilerimizin enstrüman eğitimleriyle yetenekleri doğrultusunda gelişmeleri sağlanır.

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.