Matematik Bölümü


MATEMATİK PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI

Endüstri devriminden sonra modern hayat tüm dünyada yaşam şartlarını değiştirmiştir. Modernite insanların hayatından anlamı çıkarmış ekonomik büyümeyi, konforu, lüksü, lüksün zaman içerisinde ihtiyaç halini almasını ve tekrardan yeni lüksler edinmeyi olağan hale getirmiştir. Sürekli üreten fabrikalar tüketimin artmasını hedeflemiş, tüketimin artmasıyla ekonominin büyümesi insan yaşamında refahı vaadetmiştir. Bu süreçte sürekli üretebilmek sonsuz hammade ihtiyacı doğurmuştur. Kendi içerisinde bir dö ngü oluşturan modernite kullandığı hammadenin sonlu olması sebebiyle bir süre sonra kısır döngü içerisine girmiştir. Bu kısır döngüden çıkabilmek ancak post modern çağa geçişle mümkün olacaktır. Post modern çağın hammadesi bilgi olarak belirlenmiştir. Bilgi, sonu olmayan, sınırsız bir hammadedir. Bu yüzden yirmi birinci yüzyılın başlarında post modern geçişin sancılarını her alanda yaşıyoruz. Farklı bir bakış açısı kazanmak zorunda olduğumuzu sürekli hissediyoruz. Ama sırtımızı dayadığımız modernitenin bize dayattığı anlamdan yoksun hayata son verebilmek kolay olmayacaktır.

Modernitenin insan hayatının içinden çıkardığı anlam ders içeriklerinden de çıkarılmıştır. Modern matematikte formüller önemli hale gelmiş ama neden bu formüllerin uygulandığını, ne zaman, nerede, nasıl uygulanacağını ders içeriğinden çıkarılmıştır. Bunun sonucu olacak daha robotik davranan yani önüne konan formülü doğru bir şekilde işletebilen öğrenciler matematikte başarılı olarak değerlendirilmiştir. Formülü bilerek uygulayan ve asla ne yaptığını anlayamayan öğrenciler doğru cevaba ulaştığı müddetçe başarılı sayılmıştır.

Bu gün bu başarının gerçek hayatta anlamı bir yeri bulunmamaktadır. Çünkü post modern çağda bilgisayarlar, yapay zeka alt yapısı olan robotlar tüm formülleri insan oğlundan çok daha hızlı ve hatasız bir şekilde yerine getirebilmektedir. Bu yüzden formülleri öğrenerek, sürekli soru çözerek, soru bankası tüketerek bunun sonucunda sürekli soru tarzı ezberleyerek matematik çalışan öğrenciler robotlar karşısında geride kalmaya, başarısız olmaya mahkumdurlar.

Modernite matematik dersinin içeriğini anlamdan yoksun, ezberlenebilir bir şekilde konumlandırmıştır. Modern matematiğin atasözü “İki artı iki dört eder!” olarak belirlenmiştir. Yani sorgulamana gerek yok, farklı bir bakış açısı geliştirmene gerek yok, farklı bir çözüm oluşturmana gerek yok, icat çıkarmaya ihtiyaç yok, olacak olan bellidir ve sadece tek bir cevap vardır olarak açıkalanabilir. Fakat yirmi birinci yüzyılda matematik dersi içeriği bu şekilde ilerleyemez. Bu bağlamdan ayrılmadığımız sürece matematik yapamaz ve tüm evrenin dili olan matematiği bilimsel bir bilgi olarak kabul edemez, geliştiremez, sonlu olarak kabul etmiş oluruz. O zaman sonsuz kabul edilen bilgi hammadesi bizim için hâlâ sonlu olarak kalır ve kendimizi fakirliğe hapsetmiş oluruz. Post modern matematikte iki artı iki dört etmez, ikiye verdiğimiz değere göre cevap herkes için değişebilir. Yanlışlanabilirlik matematiğin temelini oluşturur. Bilgi öğretmenin tek elinde değil herkesin kafasında bambaşka bir şekille vücut bulacaktır. Biz sadece burada matematiksel kavramların altında yatan anlamları bularak öğrenciye aktarmakla yükümlüyüz. Anlamdan uzaklaşıp ezbere hapsedilmiş matematik eğitimini kavramsal anlamlarıyla yeniden buluşturmayı hedefliyoruz.

ERA Kolejlerinde Matematik Bölümü olarak derslerimizde öğrencilerimizin matematik okur yazarlığını azami seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Matematik okur yazarlığı kompleks bir anlam taşır ve içerisinde şunları barındırır: Analitik düşünce becerisi, analiz yeteneği, görsel algı gelişimi, problem çözme gücü ve bir duruma farklı açılardan yakalaşabilme yetisi. Matematiksel okur yazarlığın gelişmesi bir bütün olarak tüm bu alanları geliştirecektir. Bu sebepten ötürü derslerimizin tamamında öğrencilerimize işlediğimiz konunun günlük hayatta ne gibi karşılığı olacağını vurgulamaya imtina gösteriyoruz. Öğrencilerimizin matematiksel okur yazarlığını arttırabilmek ya hayatı sınıfın içine taşımakla ya da sınıfın içine hapsolmuş dersleri hayatın içine taşımakla mümkündür. Öğrencilerin farklı bakış açıları geliştirebilmeleri için sürekli aktif olabilecekleri ders ortamları, etkinlikler ve uygulamalı projeler geliştiriyoruz. Matematikte kavramsal olarak içini dolduramadığımız her bilginin aslında ezberden öte gidemeyeceğini ön görüyoruz. Ezberlenmiş bilginin matematik okur yazarlığına hizmet etmeyeceği açıktır.

Eğitim İçeriğimiz

Anlamlı bir matematik eğitimi verebilmek için yola çıkıyoruz. Aksi halde ne yaparsa yapsın post modern dünyanın gerektirdiği becerilere sahip bir nesil yetiştiremeyiz. Matematikte bulunan temel kavramların anlamlarını, modernite öncesinde nasıl ortaya çıktıklarını inceleyerek oluşturmaya ve bu konuda kendimizi eğitmeye çalışıyoruz. Örneğin çocuklara bugün gidip Aritmetik Ortalama nedir diye sorduğumuzda bir cevap alamayız ama hemen hemen hepsi verdiğimiz sayıların aritmetik ortalamasını bulmasını bilirler. Fakat dünya üzerinde tüm bilgisayarlar ya da otonom sistemler zaten sayıların aritmetik ortalamasını bulmayı biliyorlar ve bir insandan çok daha hızlı ve hatasız hesaplayabiliyorlar. Bu durumda öğrencinin aritmetik ortalama formülünü öğrenmiş olmasının hiçbir yararı bulunmamaktadır. Fakat aritmetik ortalamanın kavramsal anlamını öğretebilirsek işte o zaman alt yapısı güçlü bir nesil yetiştirebiliriz. Aritmetik ortalama matematiğin demokrasisidir. Sayıların kendilerini temsil edebileceği bir sayıyı seçme yöntemidir. Bizi bu sayı temsil etsin istiyoruz demelerinin sadece bir yöntemidir. Sayı gruplarının farklı demogojik özelliklerine göre farklı temsil biçimleri de vardır örneğin açıklık, mod, medyan, standart sapma gibi. Bu konu bu alt yapıya dayandırılarak anlatıldığında öğrencinin matematiğe bakışı kesinlikle değişir.

Çağın gereklilikleri ön plana alındığında ERA Kolejleri Matematik Bölümü olarak ilk önceliğimiz öğrencilerimizin matematiği kavramsal alt yapısıyla öğrenmesidir. Anlamdan yoksun kalmış matematiğin dışına çıkıp anlamını bilmediğimiz şeyin sadece matematiksel ezber olacağını öğrencilerimize anlatıyoruz. Öğretmenlerimizle birlikte anlamsal bir arayış içindeyiz, kavramların anlamlarının öğretilmesi dünya üzerinde yeni yeni ihtiyaç haline gelmiştir. Bu sürecin çokça başlarında olduğumuz için belli başlı bir geçiş sürecine maruz kalacağımızın farkındayız.

Planlanan Etkinlikler

MÜZEDE MATEMATİĞİ YAŞAMAK
Sınıfı hayatın içine aktarabilmek için muhtelif müzelerde matematik etkinlikleri yapacağız. Müzede bulunan eserlerin matematiksel alt yapısı öğrencilere rehber matematik öğretmeni tarafından anlatıldıktan sonra bu matematik kazanımına dair öğrencilerin bireysel ya da işbirlikli bir çalışma yapması için fırsat yaratılacak, böylece matematiği günlük hayatın içine çekerek çocukların müzede matematiği yaşayarak yaparak öğrenmesi gerçekleşecek.

ANLAMLI MATEMATİK GEREKTİREN UYGULAMALAR
Okullarımızda öğrencilerimize sunabildiğimiz kadar farklı uygulamalara katılma şansı yaratmak istiyoruz. Öğrencimiz kendi okulunda uluslararası sınavlara girebilmeli, etkinliklere katılabilmeli, buralardan aldığı sonuçlarla geleceğine yön verebilmeli.

Tüm kampüslerimizde gerçekleştireceğimiz bir etkinliğimiz ise Uluslararası Kanguru Matematik Sınavıdır. Bu sınav için tüm şubelerimiz sınav merkezi olacak. Böylece çevre okullardan öğrenciler de okullarımızda bu sınava girme imkanı yakalayacaklar. Kanguru sınavı aynı anda altmıştan fazla ülkede uygulanan, ülkelerin matematik müfredatlarının dışında yaş seviyesine uygun olacak şekilde eğlenceli, farklı ve kavramsal anlamı sorgulayan matematik soruları sorarak yapılan çoktan seçmeli bir sıralama sınavıdır. Soru tipleri oldukça orijinal, yenilikçi, farklı bakış açıları gerektirir. Öğrencilerin matematiğe bakışını farklı bir yöne çekebilecek önemli bir çalışmadır.

Bu yıl tüm kampüslerimizde MATBEG (MATEMATİKSEL BECERİ GELİŞTİRME UYGULAMASI) merkezi olduk. Bu uygulamada öğrencilerin var olan problem çözme stratejileri belirlenir. Sonrasında her öğrenciye sahip olduğu stratejiden yola çıkarak kendini geliştirebileceği strateji önerilerinde bulunulur. Dönütleri bakımından çok gelişmiş bir ölçme değerlendirme sistemi olan MATBEG uygulamasında öğrencinin önüne sadece açık uçlu sorular gelir ve öğrencinin ne yazdığı uzman değerlendirmeciler tarafından incelenir. Oldukça orijinal ve milli bir uygulamadır. Tüm sorular yaratıcı, kavramsal altyapıyı sorgulayan ve hiçbir yerde daha önce kullanılmamıştır. Bu tarz uygulamalara katılarak öğrencilerimizin farklı bakış açılarını geliştirmesi önemsenir. Aynı zamanda bu tür uygulamalar öğrencilerde kavramsal bilginin ne kadar değerli olduğunun farkındalığını yaratır. Öğrenci zamanla kavramsal bilgiyi sorgulamaya, matematiksel anlama ihtiyaç duymaya ve neyi neden öğrendiğini bilmek isteyecektir.

YENİ HEYECAN: ERA MATEMATİK LİGİ
Bu sene ortaokullarımızda ERA Lig uygulamasını başlatacağız. LİG uygulaması futbolun İngiltereden doğarak tüm dünyaya hakim olması gibi matematik ligleri de yeni yeni doğan bir uygulamadır. Kısa süre içerisinde bütün okullar bu işe girişeceklerdir. Biz bu konuda öncü olmayı hedefliyoruz. Matematik liginde her okulun bir matematik takımı oluşturulacak. Her takımın bir antrenörü olacak ve bu takım sürekli matematik etkinlikleri yaparak öğrenmelerini taze tutacaktır. Ocak ayında eş zamanlı olarak Anadolu yakasında 4 takım, Avrupa yakasında 4 takım yarı final maçı gerçekleştirecekler. Maçta bir hakem, antrenörlerden oluşan jüri, yedek oyuncular ve takımlar bulunacak. Maçta çıkacak soruların konuları önceden belirlenip öğrencilerin hazırlanmaları istenecek. Yarı finallerden çıkan en yüksek puana sahip iki takım Mart ayında yapılacak final maçında karşı karşıya gelecekler. Bu maçın galibi şampiyonluk kupasını kaldıracak ve okuluna matematik şampiyonluğunu götürecek. Böylece futbolun kurallarını matematik bilgi yarışmasına devşirerek çok daha dinamik ve heyecanlı bir yarışma ortamı oluşturacağız. Öğrencilerin heyecanla takımlarını desteklediği bir taraftar oluşumuna da katkı sağlayacağız. Böylece sadece bilginin değil aynı zamanda sosyal ilişkilerin, doğru iletişimin hayatta çok önemli olduğunu vurgulamayı hedefliyoruz.

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.