İngilizce Bölümü


İNGİLİZCE PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI

CEFR uyumlu (Avrupa Ortak Müfredat Çerçevesi’ni) esas alarak hazırlanan Cambridge ve National Geographic  yayınları ile desteklenen yabancı dil programımız ile 21. yüzyılın globalleşen dünyasında, öğrencilerimizi; iletişim araçlarını doğru ve etkin kullanabilen, çevresindekilere fikir ve düşüncelerini  öğrendiği yabancı dilde rahatça ifade edebilen, eleştirel düşünmeye ve takım çalışmasına açık, sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi ayrıca dil becerilerini en etkin şekilde kazandırabilmeyi hedefler.

Eğitim İçeriğimiz

Yabancı dil eğitimimiz zengin görsel, işitsel, interaktif araçlara sahip sınıflarda, deneyimli eğitim kadrosuyla gerçekleştirilir ve Native Speakerlar ile desteklenmektedir. Eğitimimiz Communicative Approach metodu sayesinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini 4 aşamada geliştirerek öğrencilerimizin donanımlı ve vizyoner tam bir dünya vatandaşı olarak eğitimlerini tamamlamalarına olanak sağlar. 21. Yüzyıl da gereksinimlerini karşılayacak şekilde ilkokul eğitimimizde Kidz Wonder , ortaokul kademesinde dijital platformu Your Learning Place kullanılmaktadır.

Öğrencilerimiz Listening Skills’lerinin de değerlendirildiği ERA ELT Online Assessment sınavlarına tabi olurlar. Öğrencilerimiz yabancı dilleri yaşayarak öğrenmesi, dünya standartlarında yabancı dil yetkinliğine ulaşmaları için  E-Twinning, Avrupa Birliği Erasmus+ Projeleri, Oxford Big Read, Foreign Language Fest, Spelling Bee ve Quiz Show gibi hazırladığımız yarışma ve gösteriler İngilizceyi sınıfın dışına çıkarır. Öğrencilerimize farklı alanlarda yeteneklerini kullanma imkan sağlar. Ortaokulu bitiren öğrenciler Avrupa Ortak Dil Kriterleri çerçevesinde B2 derecesine ulaşırlar.

ERA Kolejleri, Konuşturan İngilizce Programı çerçevesinde ilkokul ve ortaokul kademelerinde “ERA TEST OF SPEAKING (TOS)” kampüslerimizde uygulanmaktadır. “Uygulamamız, anadili Türkçe olmayan deneyimli “EXAMINAR” eğitimcilerimiz ile gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz, eğitimcilerimiz ile karşılıklı İngilizce sohbet ederken, kendi müfredatları doğrultusunda öğrenmiş oldukları kelimeler, cümle kalıpları, gramer kuralları çerçevesinde şekillenmektedir. Rahat bir ortam çerçevesinde gerçekleşen bu uygulama ayrıca deneyimli examinarlar tarafından öğrencileri kendi yaş gruplarına göre İngilizce konuşabildiklerine dair motive de etmektedir.

CLIL-Science (Content and Language Integrated Learning)

“Dil ve İçeriği Bütünleştiren Öğrenim” modeli olan, matematik, fen gibi derslere ait bazı konu ve içeriklerin yabancı dil derslerine entegre edilerek işlenmesini öngören, bu sayede ikinci dil ile diğer dersler arasında disiplinler arası ilişkiler kuran CLIL, ERA Kolejleri yabancı dil eğitimi programımız kapsamındadır. CLIL ile ilkokul öğrencilerimiz, hem söz konusu ders içeriklerini pekiştirmekte, hem o içeriklere ait terim, kavram ve kelimelerin yabancı dildeki karşılıklarını öğrenmektedir. Böylece öğrenmenin verimi artmaktadır. Programımız aynı zamanda, aslında tüm derslerin birbiriyle ilişkili olduğunu gösteren ve bütüncül öğrenmeye de kapı açan bir yaklaşımdır. CLIL programı, diğer derslerin bağlamını da işin içine kattığı için dil öğrenimi kolaylaştırır ve o dilde öğrenilenlerin öğrenci için daha anlamlı ve değerli olmasını da sağlar. Yabancı dil derslerinde işlenen konular, o konuların ait olduğu dersler açısından da pekiştirici bir görev üstlenmektedir.

Planlanan Etkinlikler

ERASMUS+ PROJELERİ 

Eleştirel düşünme becerilerini kazandıran, sosyal gelişime katkı sağlayan çok yönlü eğitim programımız sayesinde uluslararası standartlardaki sertifikalı yabancı dil eğitim ile öğrencilerimiz sadece iletişim kurmayı bilen değil, edindiği vizyonla evrensel farkındalığı olan dünya vatandaşı olma özelliklerine sahip bireyler olarak yetişirler.

Farklı ülkeler ile gerçekleştirdiğimiz Erasmus+ projeleri öğrencilerimize farklı kültürleri tanımalarını sağlayacak ortamlar yaratmakta, kendi kültürlerini tanıtmalarına imkan vermekte ve bu çerçevede global değerler farkındalığı oluşturmaktadır. Kampüslerimizde ki farklı konularda ki projeler ile farklı ülkelerde ki öğrenciler ile fikir alışverişinde bulunan öğrencilerimiz farklı bakış açıları kazanmakta, değişim programı dahilinde farklı ülkeleri görme, farklı kültürden insanlar ile bir araya gelme şansı bulmuşlardır.

ERAMUN (Model Birleşmiş Milletler) KONFERANSI

ERAMUN sayesinde BM delegeleri rolünde öğrencilerimiz dünya meselelerini evrensel tartışma kültürü dahilinde entelektüel bir şekilde tartışırken, hem diplomasiyi öğrenirler hem de global güncel konulara analitik çözüm bildirileri hazırlarlar. Yaşadığı dünyanın sorunlarına duyarsız kalmayan global farkındalığı yüksek, yapıcı, sorgulayıcı ve yaratıcı bir gençlik olmalarını amaçlıyoruz.

21. YÜZYIL EĞİTİM ANLAYIŞINDA AYIN WEB 2 ARACI

Daha etkili öğrenme sağlamak amacı ile, her ayın farklı bir Web 2 aracı ile müfredatımız Z generasyonu öğrencileri daha aktif kılar. Her ay Kahoot, Socrative, Plickers, Canva, Powtoon, Quizlet, Cram, vb. kullandığımız farklı uygulamalar, öğrencilerimizin gruplar halinde çalışması teşvik edilir bu da sosyalleşmelerini ve birbirlerinin tecrübe ve bilgilerinden olabildiğince faydalanmalarını sağlar. Web 2 araçları öğrencilere ders kitaplarının ötesine geçme, içerik oluşturma hakkı tanır; bu da öğrencilerin özgüvenlerinin gelişmesini sağlar. Öğrencilerin bu farklı web araçları ile geliştirdikleri ürünler ile sınıfa gelmeleri aktivitelere katılmak için motivasyonlarını da artırmaktadır. Farklı web 2.0 araçlarını kullanan öğrenci daha aktif ve zinde kalır. Öğrencileri ileri ki hayatlarında teknoloji okuryazarı, aktif ve katılımcı bireyler olmaya iter. Bu da onları ilerideki meslek yaşamlarına hazırlar

E-TWINNING PROJELERİ 

Kampüslerimizde uygulanan E-Twinning projeleri sayesinde öğrencilerimiz farklı ülkeler iletişim halinde olarak, yabancı dil becerilerini  geliştirme fırsatına erişirler. E-Twinning projeleri Proje destekli eğitimin uygulanmasına olanak sağlarken, kültürel değerlerin tanınması, kültürler arası hoşgörünün kazandırılması ve projelere dahil olan öğrencilerimizin sorumluluk becerisinin geliştirilmesi grup çalışmasının  güçlendirilmesini mümkün kılar.

YARIŞMA VE ETKİNLİKLER

Öğrencilerimiz her sene kampüslerimizde düzenlenen yarışmalar ile hem eğlenmekte, hem de öğrendiklerini pekiştirmekteler.

İlkokul ve ortaokul kademelerinde düzenlenen Spelling Bee (Heceleme) Yarışması ile öğrencilerimizin kelime dağarcıkları gelişmekte olup, genel kültür yarışması  olan WISE-MAN ile öğrencilerimiz bilgi birikimlerini sergiledikleri bu yarışmada kıyasıya eğlenmek ve öğrendiklerini ders dışı etkinliklerde sergilemektedirler. Kampüslerimizde düzenlenen Karaoke, Word-Hunter Contest, Who Wants to be a Billioner yarışmalar da kıyasıya eğlenirken, düzenlediğimiz DEBATE ler ile kendilerini ifade etme, görüş beyan etme fırsatı bulurlar.

FOREIGN LANGUAGES FEST

Kampüslerimizde her Nisan ayında gelenekselleşen yabancı diller festivali düzenlenmektedir. Farklı ülkelerin yemek standlarının kurulduğu, danslarının sergilendiği, yarışmaların düzenlendiği bu festivalde, öğrencilerimiz global dünya vatandaşı olma yolunda bir adım daha ilerlemektedir. Farklı ülke ve kültürlere ilişkin farkındalığını güçlenen öğrencilerimiz, farklı ülkelerin yemekleri, tarihi yerleri, kültürleri konusunda bilgilenmektedirler.

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.