Görsel Sanatlar Bölümü


GÖRSEL SANATLAR PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI

Bu konu hakkında anlatılacak pek çok şey var aslında ama ilk olarak Görsel Sanatlar nedir? sorusuna cevap aramak en güzeli olacaktır. Öncelikle dersimizin adıyla başlamak isteriz “Görsel Sanatlar” dersi yani geçmişten günümüze bilinen adıyla “Resim” dersi. Peki Resim ile Görsel Sanatlar dersi arasında ne gibi farklar var? İlk olarak baktığımızda Görsel Sanatlar ismi daha havalı gelebilir ama havalı görüntüsünden ziyade daha çok içinde barındırmış olduğu kavramsal niteliğiyle karşımıza çıkmakta. Açıkçası bu kavramı şöyle özetlemek en kolayı olurdu; Görsel Sanatlar ismi itibariyle bir vücutsa Resim bu vücudun bir organı olarak kendini göstermektedir.Diğer bir ifadeyle Görsel Sanatlar ismi geniş kapsamlı bir ders niteliği kazanmıştır. Bu derse ve içeriğine dair bilmemiz gereken en önemli şey bu dersin amacının ne olmadığıdır. Kavramı bilmeyen çoğu öğrenci, veli ve öğretmenin zihninde oluşan, görsel sanatlar dersinin bir aktivite dersi veya öğretmen yetiştirme dersi olarak algılanmasıdır. Konuya farklı bir bakış açısıyla baktığımızda birçok Görsel Sanatlar öğretmeninin bile usta bir ressam gibi resim yapamadığı gerçeğini göz önüne getirirsek eğitim süreci içerisinde buna dayandırılmadığını basitçe anlatmış oluruz. Görsel Sanatlar eğitimi içerisinde ilk olarak her öğrencinin resim yapma yeteneğinin olmayışı veli, öğrenci ve öğretmen denklemi içerisinde resim dersi diye nitelendirilen Görsel Sanatlar dersinin gereksiz olduğu algısı uyandırmaktadır. Bu yanlış algıyı ortadan kaldırmak istediğimizde Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir”. sözü karşımıza çıkmaktadır. ERA Kolejleri olarak bu sözün gerçekliğine ve niteliğine sonuna kadar inanmış bir yönetim ve öğretmen kadrosuyla iç içeyiz. İlk olarak kurumumuzun sanata olan bakış açısından bahsetmenin doğru bir değer olacağını düşünüyorum. Eğitim kadrosu içerisinde akademik anlamda sanatsal eğitim almış birçok öğretmen barındıran kurumumuz; bu seçimi yaparken birden fazla öğretmenle bir araya gelerek onların sanatta yeterliliğini ölçme değerlendirme kriterleri içinde ve sanatsal gelişimlerini baz alarak geleceklerini tayin etmekte etkin bir rol oynamaktadır.

ERA Kolejlerinde görsel sanatlar eğitimi sadece iki boyutun yer aldığı tekdüze bir yapıya sahip değildir. Burada etkin olan en nitelikli değer çocuklarımıza üç boyutlu bakış açısı kazandırmak ve gördükleri, yaşadıkları bu dünyayı veya şehri hayal dünyalarının onlara katmış olduğu gerçeklikle yeniden yaratmalarını sağlamaktır. Bu süreç içerisinde çocuklarımıza katmış olduğumuz kazanımlarla onların üretkenliğini, duyarlılığı ve her şeyden önemlisi yaratıcılığını gözler önüne sermiş oluyoruz. Bu tutum ERA Kolejleri bünyesinde yer alan tüm görsel sanatlar öğretmenlerinin benimsediği ve bir an olsun farkındalığını yitirmediği bir değer olarak görünmektedir. Kurum içerisinde görsel sanatlar öğretmenlerinin sanatsal üretimlerini öğrencileri ile hayata kazandırmaları uygulama alanlarının verimliliğini ve bu alanların sağlamış olduğu rahatlığı bizlere göstermektedir. Bu doğrultuda atölyelerin ve malzeme kullanımın rahat ve nitelikli olduğu gözükmektedir. Atölye alanlarındaki materyal desteğinin birçok branşa oranla fazlasıyla verimli dönüşler sağladığı açılan sergilerde görünmektedir. Her ayın değeri ve tekniğiyle açılan sergileri ile öğretmen, öğrenci, veli ve kurum arasındaki bağı iyiden iyiye attıran Görsel Sanatlar branşı ERA Kolejleri bünyesinde değeri ve niteliğiyle göz doldurmaktadır.

Eğitim İçeriğimiz

Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir. Bizler de ERA Kolejleri olarak çocukların eğlenerek ve yaşayarak öğrenmesini ön planda tutarak akıl ve zeka oyunları derslerine yer vermekteyiz. Zeka oyunları genel bir kavram olup, ders içeriğinde;

– Akıl Oyunları,
– İşlem Oyunları
– Strateji Oyunları
– Sözcük Oyunları
– Hafıza Oyunları
– Mantık Oyunları, Mekanik Oyunları içermektedir.

Planlanan Etkinlikler

Tüm yıl boyunca her çocuk yaşı ve gelişim düzeyine uygun oyunlar öğrenmektedir. Okulumuzda öğretilen bu oyunlar ile yaş gruplarına göre belli aralıklarla turnuvalar düzenlenmektedir. Bu turnuvalarda çocukların kendilerine olan güveni artar. Zekâ oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden, kişilerin dikkat ve konsantrasyon seviyelerini arttırır. Ve düzenlediğimiz bu turnuvalar çocuklar da arkadaşlığı, paylaşmayı, rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlar.

 

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.