Fen Bilimleri Bölümü


FEN BİLİMLERİ PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI

ERA Kolejlerinde Fen Bilimleri dersleri gelişen bilgi ve teknoloji çağına ayak uyduran, araştırmacı, yenilikçi, üretken bir toplumun bireylerini yetiştirmek misyon ve vizyon temelleri üzerine planlanmıştır.

Bilgiye ulaşma ve onu etkili bir şekilde kullanma becerileriyle donatılmış, bilim okur-yazarlığını ve bilimin doğasını kavramış, teknolojiyi kullanabilen ve üretebilen, topluma faydalı bireyler yetiştirmek Fen Bilimleri zümresinin ortak amaçlarındandır.

Eğitim İçeriğimiz

Fen Bilimleri dersimizde ilkokul, ortaokul, lise eğitimimizin her kademesinde öncelikle öğrencilerin fen eğitimine pozitif tutum geliştirmeleri amaçlanır. Ders içi etkinler, bilimsel kazanımları olan aktiviteler ve deneyler ile öğrencilerin derse ilgi duymaları ve bilimden zevk almaları teşvik edilir. Gelişmiş ve sürekli güncellenen kaliteli yayınlarımız, öğrencilerimizin uluslararası sınavlarda yaş grubunda ölçülen yeterlikler doğrultusunda gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Ortaokul, lise her kademe öğrencimiz etütler, deneme sınavları ile yükseköğretimde fen, mühendislik, tıp gibi alanlara ilgisi olan öğrencilerimiz ileri düzey seçmeli derslerle desteklenmektedir.

Planlanan Etkinlikler

Fen Bilimleri eğitimimiz öğrencilerimizin kazanımlarını pekiştirmek, öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek, öğrendiği bilgilerin uygulama alanlarında kullanılabilirliğini görmek amacıyla yıl içinde programlı ve etkin olarak devam eden laboratuvar çalışmalarımızın yanı sıra bilim merkezleri, rasathane, uzay gözlem evleri, müze gibi akademik kazanımı olan geziler planlanır.

Öğrencilerimizin çalışma ve projelerinin sergilendiği aynı zamanda ufkunu açan deneysel gösterilerin, bilgi yarışmalarının düzenlendiği Bilim Şenliğimiz her yıl Mayıs ayında tüm öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşir.

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.