Anaokulu Bölümü


ANAOKULU PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI

Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
2. Onları ilkokula hazırlamak,
3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,
4. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

Okul öncesi dönem, yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim özellikleri o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak her çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır.

Okul öncesi eğitimi bazı temel ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır:

– Okul öncesi eğitimi çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır.

– Okul öncesi eğitimi çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır.

– Okul öncesi eğitimi kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları hazırlanmalıdır.

– Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır.

– Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır.

– Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir.

– Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmelidir.

– Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı; ona öz denetim kazandırmalıdır.

– Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bütün etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.

– Çocuklarla iletişimde,   onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir.

– Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve yetişkinin güven verici yakınlığı sağlanmalıdır.

– Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir.

– Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir.

– Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır.

– Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır.

– Okul öncesi eğitimin süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir.

– Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitimi programı düzenli olarak değerlendirilmelidir.

– Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır.

Eğitim İçeriğimiz

ERA Kolejlerinde Okul Öncesi Eğitim boyunca çocuklarımızın zihin gelişimlerinin desteklendiği özel bir program uygulanır. Okul çağı çocuklarının ihtiyaç duydukları zihinsel farkındalık ve algı, odaklanma, dikkat, hafıza gibi becerilerinin ne düzeyde olduğu ölçülerek gelişim programı kapsamında potansiyellerini gerçekleştirmeleri sağlanır.

Çocuklarımızın kendilerini kısıtlamadan özgürce düşünebilmelerine olanak sağlayan programın temel prensibi eğitimde metotların değil, insan kişiliğinin göz önüne alınmasıdır. Özgür düşünme programı ile çocuklarımız önceden tasarlanmış bir ortamda kendi kendilerini geliştirebilecek şekilde hareket fırsatı bulur ve istedikleri materyallerle, istedikleri zaman ve istedikleri yerde oynarlar.

Çocuklarımız, gerçek hayatın okul öncesi yaşa indirgenmiş bir simülasyonu gibi tasarlanan atmosferde, bireysel farkındalıkları geliştirilirken aynı zamanda sosyal hayata da hazırlanırlar.

Çocuklarımız için önemli olan gelişim süreçlerinde teorik bilgiden çok daha kavratıcı olan şarkıları, şiirleri, masalları, resimleri, şekilleri ve görsel malzemeleri sanatsal gelişim programıyla deneyimleyebilmeleridir. Bu deneyimler sayesinde el işi dersleri, müzik, resim, heykel, yabancı dil, hikayeler ve sahne sanatları ile tanışma imkanı yakalarlar.

Adaptasyon becerilerinin gelişimi programıyla anaokullarımızdaki okul öncesi eğitim sürecini, becerilerin geliştirildiği bir oyun süreci olarak ele alırız. Klasik eğitim sistemindeki sınıflar yerine tematik okul yaklaşımı ile çocuklarımıza İngilizce derslikleri, sanat atölyeleri, bilim atölyeleri ve tiyatro sahnelerinin yanı sıra kapalı/açık oyun bahçelerinde özgürce oynama imkanını sağlarız.

Yaparak yaşama becerilerinin gelişimi programında çocuklarımız onlara sağladığımız imkanlarla planlar, gözlem yapar, ihtiyaç duyduğu malzemelere kolaylıkla ulaşır ve becerilerini özgürce ortaya koyarak kendi ürünlerinin sunumlarını gerçekleştirirler.

Doğaçlama uygulamalarla birlikte saygı, sorumluluk ve hoşgörü gibi tutumların da geliştirildiği bireysel becerilerin gelişimi programında çocuklarımız keşfetme, araştırma, etkili iletişim kurabilme, eleştirel ve yaratıcı düşünebilme gibi beceriler kazanırlar.

Planlanan Etkinlikler

SCAMPER TEKNİĞİ

Scamper yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir. Sınıf içerisinde haftalık konularımıza uygun scamper çalışmamız uygulanmaktadır.

Örneğin;

– Kapağını açmadan dolabın içerisini görebilseydik ne olurdu?
– Bütün ağaçlar mavi olsaydı ne olurdu?

GEMS EĞİTİM PROGRAMI

GEMS eğitimi, fen bilgisi eğitiminde çocukların gözetimli keşif yöntemi ile bilinçlenerek öğrenmelerini sağlamaktadır. Gözetimli keşif, çocuğun isteği doğrultusunda öğrenime katılmasını, görerek ve keşfederek öğrenmesini vurgulamaktadır.

Konu içeriğimizde;  Ne Biliyorum? Ne Öğrenmek İstiyorum? Ne Öğrendim? Sorularıyla birlikte çocukların bildiklerini sorgulamaları ve merak ettiklerini dile getirmeleri sağlanarak konuyla alakalı merak duygularını geliştirmenin yanı sıra bildiklerini pekiştirmelerine olanak sağlamaktadır. Çocukların yaş ve gelişim seviyesine uygun konu başlıklarıyla her ay farklı bir GEMS konusu derslerimizde işlenmektedir.

AYIN ÜNLÜSÜ

Her ay yaşantımızda yer etmiş, değerlerimize, kültürümüze uygun olan kişileri tanımak ve keşfetmek için bir ünlümüze yer veriyoruz. Böylece çocuklar geçmiş ve gelecekteki önemli çalışmalara imza atmış kişileri tanıma fırsatı buluyorlar.

Örneğin; Barış Manço, Nasreddin Hoca, Mehmet Akif Ersoy, Alexander Graham Bell,

MANDALA ÇALIŞMASI

Sınıf içerisinde yer verdiğimiz çalışmalardan biri de ‘’Mandala Çalışması’’dır. Mandala “Büyülü Çember” anlamına gelip, kökeni çok eskilere  dayanan, dünyayı ve yaşamı varoluşu sembollerle, geometrik desenlerle anlatan bir bütündür. Mandala figürleri ortada bir merkezde başlar, diğer figürler merkezin etrafında kenarlara doğru gelişir.

Mandala çalışması dıştan içe veya içten dışa boyanır. Önemli olan sırayı bozmamaktadır. Mandala çalışmalarının temel prensibi dengedir. Çizimleri içeren şekiller arasında da bir ilişki söz konusudur. Şekiller arasındaki ilişki bireyin çevresi ile olan iletişimi uyumu, etkileşimi ve hatta çevrenin kendisini nasıl algıladığına dair ipuçları verebilmektedir.

Mandala çalışması rahatlama aracı olarak da kullanılmaktadır. Çocuklar kendilerini sözel olarak ifade etmek istemediklerinde ya da ifade edici dilleri kendilerini tanımlamak ve isteklerini dile getirmek konusunda yetersiz kaldığında onlara mandalanın rengarenk dünyasının kapılarını aralayabiliriz.
– Çocuklarda stresi azaltır. Ruhsal anlamda rahatlama, kendini iyi hissetme ve sakinlik sağlar.
– Seçim kararını destekler.
– Gruba uyum sağlamayı artırır.
– Tolerans gösterebilme ve sabırlı olmayı öğretir.
– Odaklanma, konsantrasyon sürelerini ve sürdürebilme becerisini artırır.
– Beynin sağ lobunu geliştirir. (Çizimlerde renklerin de devreye girmesi sağ lobun aktif hale gelmesi ve duyguların derinleşmesinde etkilidir)
– El-göz koordinasyonunu ve ince motor gelişimini destekler.
– Yaratıcılığı arttırır.

FEN DOĞA ETKİNLİKLERİ (DENEYLER)

Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini destekleyen etkinliklerden biri de ‘Fen ve Doğa Etkinlikleri’dir. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar, sözel iletişim becerilerinin gelişmesi, bağımsız düşünme ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesi, zihinsel bakımdan uyarılmaları, çevreye karşı daha duyarlı hale gelmeleri gibi alanlarda desteklenmektedirler. Okul öncesi dönemde çocuklara araştırabilecekleri, neden-sonuç ilişkisini görebilecekleri ve tahminlerde bulunabilecekleri bir eğitim ortamı hazırlamak oldukça önemlidir. Bu nedenle öğretmenler tarafından, çocukların gelişimlerine uygun fen ve doğa etkinlikleri planlanarak, onların çevreleri hakkındaki bilgiyi yaparak-yaşayarak öğrenmeleri sağlanmalıdır.

AİLE KATILIMI

Evcil hayvanlar konumuzla ilgili, öğrencilerimizden biri annesiyle birlikte evde beslediği kedisini sınıfımıza getirerek yaşantısındaki özelliklere yer verdi. Çocukların yaşantımızdaki kuralları önemsemeleri ve benimsemelerini sağlamak için eğitici ve eğlenceli geziler düzenlenmektedir.

Proje Çalışmaları

KİTAP KUMBARAM PROJESİ

Kitap Kumbaram, “TUTUMLU OLMA ve KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI” kavramlarının eğlenceli bir etkinlik aracılığıyla çocuklara benimsetilmesini hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesidir. Okuduğumuz kitapların her bir sayfası yıllar süren tecrübelerin ürünüdür. Yarınlara hazırlanan ve gelecekte büyük işler başarmaya azmetmiş gençlerimizin bu tecrübeler ışığında yetişmesi için kitap okuma alışkanlığı onlara küçük yaşlardan itibaren kazandırılmalıdır.

Ancak dijital alemin cazip davetleri ile çevrelenmiş olan çocuklarımız kitapların büyülü dünyasının farkında değiller. Bu nedenle onlara kitapları tanımaları için yardım etmeli, bu önemli alışkanlığı severek kazanmalarını sağlamalıyız. İşte kitap Kumbaram da kitapları çocukların gözünde daha eğlenceli hale getirmek, kendi tasarrufları ile kendi tercih ettikleri kitapları satın almalarına fırsat vermek için hazırlanmış bir projedir.

Sosyal Hayata Uyumları HARİKA


Duyularını Kullanabilme Becerileri HARİKA


İletişim Becerileri HARİKA


ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.