Akıl ve Zeka Oyunları Bölümü


AKIL VE ZEKA OYUNLARI PROGRAMININ GENEL TANIMI VE AMACI

Zeka Oyunları; bilgi gerektirmeyen, akıl yürütme, hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir. Zeka oyunlarının temel amacı kişilerin düşünme becerilerini geliştirmektir. Özellikle 6-12 yaş arasındaki çocuklar için bu oyunlar çok önemlidir. Zeka oyunları, çocukların algılarını, hafızalarını, bilişsel becerilerini geliştirmek ve güçlendirmek için kullanılabilir. Bunun için doğru materyaller ve doğru eğitmenler eşliğinde, farklı öğrenme metotları göz önünde bulundurularak eğitim verildiğinde çocukların gelişmesi önemli derecede görülmektedir.

Zeka oyunları çocukların problemleri algılama ve değerlendirme kapasitelerinin geliştirilmesinde önemli rol oynar. Çocukların olaylara farklı bakış açısı ile bakabilme, problemlerle karşılaştıklarında hızlı ve doğru karar verebilmeleri zeka oyunlarının genel amaçlarındandır. Zeka oyunlarıyla ilgilenen bireylerin bilişsel becerileri ve kapasitelerinde artış olduğu bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir. Ayrıca bireysel zeka oyunlarının yanı sıra grup çalışmalarında bulunan çocukların kendi yeteneklerini ve bilinmeyen potansiyellerini ortaya çıkarmak veya daha iyi tanımak için fırsat yaratmaktadır.

Öğrenciler İçin Faydaları:

– Akıl yürütme ve problem çözme becerisinin gelişmesi
– Konsantrasyon süre ve derinliğinin artması
– Çok yönlü/stratejik/eleştirel düşünebilme
– Sebep-sonuç ilişkisini doğru kurabilme
– Planlı hareket etme yetisi
– Hızlı düşünme ve karar verme
– Durumlar karşısında farklı çözüm yolları / Stratejileri geliştirebilme
– Ekip çalışmasına yatkınlığın artması / Sosyal başarının artması
– Akademik (sınav / ders) başarılarının artması

Eğitim İçeriğimiz

Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodudur. “Eğlenirken öğrenme” ilkesine dayanan zeka oyunları zihni açıp öğrenmeyi kolaylaştırdığı için çocukların zeka gelişimine, yaratıcılıklarına ve akademik başarılarına katkı sağlar. Çocuklar eğlenirken öğrenir, zekaları gelişir. Bizler de Era okulları olarak çocukların eğlenerek ve yaşayarak öğrenmesini ön planda tutarak akıl ve zeka oyunları derslerine yer vermekteyiz. Zeka oyunları genel bir kavram olup, ders içeriğinde;

Akıl oyunları, İşlem oyunları, Strateji oyunları, Sözcük oyunları, Hafıza oyunları, Mantık oyunları, Mekanik oyunları içermektedir.

Planlanan Etkinlikler

Tüm yıl boyunca her çocuk yaşı ve gelişim düzeyine uygun oyunlar öğrenmektedir. Okulumuzda öğretilen bu oyunlar ile yaş gruplarına göre belli aralıklarla turnuvalar düzenlenmektedir. Bu turnuvalar da çocukların kendilerine olan güveni artar. Zekâ oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden, kişilerin dikkat ve konsantrasyon seviyelerini arttırır. Ve düzenlediğimiz bu turnuvalar çocuklar da arkadaşlığı, paylaşmayı, rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlar.

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.