ERA KOLEJLERİNDE ÇOKLU DİLDE EĞİTİM

İNGİLİZCE

Yapılan bilimsel araştırmalar küçük yaşlarda İngilizce öğrenmeye başlamanın yabancı dil becerisini artırdığını göstermiştir. Bu nedenle ERA Kolejlerinde anaokulundan liseye kadar birbirini destekleyen ve tamamlayan bir İngilizce programı uygulanır.

Uyguladığımız İngilizce programımızla dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerimizin başarılı olarak kendilerini doğru ve akıcı bir şekilde ifade etmelerini hedeflemekteyiz. İngilizceyi anlamalarını ve konuşmalarını, bu sayede iletişim kurmalarını sağlayacak temel becerileri kazandırmayı amaçlamaktayız. Başka bir ifade ile İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilen öğrenciler yetiştirmeye çalışmaktayız.

Amaçlarımız

 • Öğrencilerimize eleştirel düşünme ve yorum yapma yeteneği kazandırmak
 • Öğrencilerimizin dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında becerilerini artırmayı sağlamak 
 • Farklı kültürleri tanıyıp, bu kültürler hakkında farkındalık kazandırmak
 • Düşüncelerini çevresindekilere öğrendiği yabancı dilde ifade edebilmeleri için öz güvenlerini geliştirmek
 • Yurt dışı turistik gezileri rahatça yapmalarını sağlamak
 • Ortaöğretim ve yükseköğretim için gerekli olan yabancı dil altyapısını oluşturmak 

ERA Kolejleri anaokullarımızda İngilizce programında, oyun ortamları oluşturarak bu ortamlarda öğrencilerimizin İngilizceyi günlük yaşamda kullanabilecekleri hâle gelmelerini sağlamaya çalışmaktayız. Bunun için çoğunlukla drama çalışmalarından yararlanmaktayız. İngilizce olarak okuduğunu ve dinlediğini anlayacak, İngilizce konuşmalarını sağlayacak temel becerileri kazandırmayı ve ilerleyen yıllardaki yabancı dil öğretimine altyapı oluşturmayı amaçlamaktayız.

İnteraktif ve öğrenci merkezli İngilizce programımızı zengin görsel, işitsel, teknolojik araçlara sahip sınıflarda Yaşam Boyu Öğrenme ilkesine göre uygulamaktayız. İlkokul ve ortaokullarımızda yabancı dil eğitimimizi, her öğrencinin okuduğu sınıfa uygun oyun ve etkinliklerle desteklemekteyiz. Bu oyun ve etkinliklerde İngilizceyi iletişim aracı olarak kullanmaktayız. 

Ortaokul 5. sınıfta yoğun bir İngilizce programı uygulamaktayız. Yabancı dil öğretmenlerimizin de katkılarıyla dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerini hedeflenen seviyeye ulaştırmaktayız. Ortaokul 6, 7 ve 8. sınıflarda ise öğrencilerimizin dinleme ve dinlediklerini anlama becerilerinin daha da gelişmesi için ağırlıklı olarak İngilizce filmler ve videolar izletmekteyiz. Ortaokul sonunda öğrencilerimizi Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (CEFR) B1.1 seviyesine ulaştırmaktayız.

5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizin kendilerini öz güvenli bir şekilde yabancı dilde ifade edebilmeleri için e Twinning, Erasmus+, MUN gibi uluslararası programlara katılımlarını desteklemekteyiz. 

8. sınıf öğrencilerimize LGS hazırlık sürecinden dolayı Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda özel bir eğitim programı uygulamaktayız. Bu hazırlık süreci kapsamında öğrencilerimizle kelime çalışmaları, metin okumaları, çeviri ve gramer çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmaları test ve deneme sınavlarıyla desteklemekteyiz.  

9, 10 ve 11. sınıflarda 21. yüzyıl becerilerine uygun seçilen dokümanlarımız ve dijital tabanlı uygulamalarımızla dilin dört becerisini daha da üst seviyeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz. Derslerimizde grup çalışmalarına, drama çalışmalarına ve sunumlara ağırlıklı olarak yer vermekteyiz.

Liseyi tamamlayan öğrencilerimizin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdikleri takdirde, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde ve uluslararası sınav merkezlerinde uygulanan Cambridge, TOEFL ve IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olmasını ve yetkin dil kullanımı becerilerine sahip olmasını hedeflemekteyiz. Lise sonunda öğrencilerimizi Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (CEFR) B1+ seviyesine ulaştırmaktayız.

9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerimizin kendilerini öz güvenli bir şekilde yabancı dilde ifade edebilmeleri için e Twinning, Erasmus+, MUN gibi uluslararası programlara katılımlarını desteklemekteyiz. Bununla beraber okullarımızda düzenli olarak münazaralar yapmaktayız. YKS hazırlık sürecinde yabancı dil üzerine ön lisans ya da lisans eğitimi almak isteyen 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için dil hazırlık sınıfları oluşturmaktayız. Bu hazırlık süreci kapsamında öğrencilerimizle kelime çalışmaları, metin okumaları, çeviri ve gramer çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmaları test ve deneme sınavlarıyla desteklemekteyiz.  

ALMANCA

Ulusal ve uluslararası platformlarda evrensel bir dil olarak kabul edilen Almancayı ERA Kolejlerinde ikinci bir yabancı dil olarak okutmaktayız. Almancayı, öğrenilen İngilizceyi kaynak göstererek aynı ilkeler doğrultusunda öğretmekteyiz. 

İki yabancı dili eş zamanlı öğrenmek çok daha hızlı ve kolay olduğundan öğrencilerimize 3. sınıftan itibaren Almanca dersi vermeye başlamaktayız. Yaparak ve yaşayarak dil öğrenmek daha kolay olduğu için Almanca derslerimizi öğrenci merkezli, iletişime ve uygulamaya dayalı oyunlarla işlemekteyiz. 

Amaçlarımız

 • Öğrencilerimizin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek
 • Öğrencilerimizin dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında becerilerini artırmayı sağlamak 
 • Öğrencilerimizin farklı kültürleri tanıyıp, bu kültürlerle ilgili becerilerini geliştirmek
 • Öğrencilerimizin yabancı kişilerle anlaşıp onlarla kolayca iletişim kurmasını sağlamak
 • Yurt dışı turistik gezileri rahatça yapabilmelerini sağlamak
 • Tercih ettikleri takdirde öğrencilerimizin yurt dışında eğitimlerine devam edebileceği yetkinliği sağlamak
 • Orijinal dilde dinledikleri müzik ve izledikleri filmlerin tadına varabilmelerini sağlamak

Öğrencilerimizin Ortaokul sonunda Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (GER) A1 seviyesine, lise sonunda ise Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (GER) A2 seviyesine ulaşmasını sağlamaya çalışmaktayız.

Her yıl ikinci dönemde A1 seviyesine ulaşan 10 - 16 yaş arasındaki öğrencilerimizden isteyenlerin uluslararası A1 sertifikalı Almanca Fit in Deutsch 1 sınavına, 12 - 16 yaş arasındaki öğrencilerimizden isteyenlerin A2 sertifikalı Fit in Deutsch 2 girmesini desteklemekteyiz. 

Öğrencilerimizin Fit 1 sınavında başarılı olması; Almanca basit sorular sorabilmeleri ve kendilerine sorulan soruları yanıtlayabilmeleri, bir şey rica edebilmeleri, bir ricaya karşılık verebilmeleri anlamına gelmektedir. Bunun dışında basit ifadelerle ve cümlelerle kendileri ve başkaları hakkında yazılar yazabilirler, bildikleri konular hakkındaki konuşma ve metinleri anlayabilirler.

Öğrencilerimizin Fit 2 sınavında başarılı olması; Almanca cümleleri ve günlük yaşamda sık kullanılan deyişleri anlayabildikleri ve kullanabildikleri, basit, alışılagelmiş durumlarda bildik ve sık karşılaşılan konularda bilgi alışverişi söz konusu olduğunda karşı tarafı anlayabildikleri anlamına gelmektedir. Bunun dışında basit ifadelerle nereli olduklarını, eğitim durumlarını, yakın çevrelerini ve nesneleri betimleyebilirler.

Almanca öğretimimizi yurt dışı proje ve dil eğitimleriyle Berlin, Köln, München, Heidelberg gibi şehirlerdeki dil eğitimi ve kültür gezilerimizle desteklemekteyiz.

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.