MIND STUDIO

Rasyonalite


Eğitimde rasyonalite, öğrencinin zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal ve akademik başarısının düzenli olarak rakamsal verilerle belirlenerek; hafıza, dikkat, hız, odaklanma, esneklik ve yaratıcılık yeteneklerinin bütünsel olarak geliştirilmesine olanak sağlamaktır.

ERA Bilimsel Gelişim Merkezi (EBGM) tarafından geliştirilen Akıllı Eğitim Yazılımı, öğrencinin eğitim sürecindeki tüm olumlu ve olumsuz parametrelerini tespit ederek; bireye özel bir gelişim planı yapılmasını mümkün kılmaktadır.

Klasik eğitim sisteminde eğitmen ya da idarecilerin bireysel kanaatleri ile belirlenen tüm eğitsel, sosyal ve fiziksel öğrenci alışkanlıkları; bilimsel gözlem ve testler ile değerlendirilerek, bireye özel analiz ve raporlar ile belgelenmektedir. Çeşitli analiz teknikleriyle direkt olarak öğrenciden alınan gerçek veriler sayesinde, eğitim programı bireye özel hale getirilmekte ve öğrencinin çok yönlü gelişimi objektif olarak değerlendirilmektedir.

Era Mind Studio


ERA Kolejleri çatısı altında 2013 yılında kurulan Mind Studio; bireyin zihinsel, fiziksel, akademik, sosyal ve psikolojik olmak üzere 5’li gelişimini destekleyen programlar sunan, uygulayan, raporlayan ve bilgisayar desteğiyle bireyi hayata hazırlayan bir programdır.

PDR ve Çocuk Gelişimi profesyonellerinden oluşan ekip tarafından, dünyada standardizasyon çalışması yapılmış gelişim testleri, testlerin sonuçlarına göre alternatif olarak hazırlanan eğitim programları, bilgilendirme raporları ve hazırlık çalışmaları için 3 yıllık bir altyapı ve Ar-Ge çalışması yürütülmüştür.

Tüm bu bilimsel çalışmaların çerçevesinde; ERA Kolejleri eğitim-öğretim müfredatı içerisinde disiplinler arası bir yaklaşım ve rasyonalite ile bireyin 5’li gelişimini destekleyecek bir eğitim modeli hazırlamıştır. Öğrencilerin geliştirdikleri beceriler, yaş grupları, cinsiyetleri, aile tutumları yaşadıkları çevre, okul öncesi eğitim durumları gibi bireyin hayatında etki edecek tüm kişisel bilgiler dikkate alınarak çalışmalar hazırlanmıştır. Bu çalışmaların amacı; bireyi tanımak ve eğitim hayatı boyunca etkileşim halinde olacağı öğretmenleri, arkadaşları ve ailesine gerekli bilgilendirmeleri yapmak için temel teşkil edecek.

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.