• Era'dan Haberler

LGS'YE SON 30 GÜN!


UNUTMA,HER GÜN YENİ BİR ŞANSMerkezî Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacaktır. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00’da, fotoğraflı sınav giriş belgelerinde belirtilen binada hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınav aynı gün içerisinde iki bölüm halinde; ilk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 80 dakika olmak üzere uygulanacaktır.Sınavda öğrencilere Sözel Bölümde, 8’inci sınıf Türkçe dersinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden 10’ar adet olmak üzere 50 soru, Sayısal Bölümde ise Matematik ve Fen Bilimlerinden 20’şer adet olmak üzere 40 soru yöneltilecektir. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesini bulundurmalıdır.Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.Öğrenciler yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala öğrenciler sınav salonundan çıkış yapamayacaktır.Öğrenciler, “Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi” nde belirtilen salonda kendi sıra numarasında oturacaktır.Öğrenci sınava başlamadan önce cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol etmeli, hata varsa salon görevlilerine söylemelidir.Sınav öncesinde soru kitapçıkları kontrol edilmeli eğer eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini öğrenci istemelidir.Sınava başlamadan önce kitapçık türü doğru olarak işaretlenmelidir.Sınav esnasında cevap kâğıdına kodlama yaparken dikkatli davranılmalı. Kodlama örnek işaretlemeye uygun yapılmaması sebebiyle optik okuyucu tarafından okunamayan işaretlemelerde o soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Bu açıklamalar doğrultusunda sınavda 3 yanlışın bir doğruyu götüreceği unutulmamalıdır.Son kontrollerle birlikte sınav bitiminde adaylar cevap kağıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve salon yoklama listesini imzalayacaktır.Yapılan açıklamalara göre 5 Haziran’da yapılacak merkezi sınavın sonuçları 30 Haziran’da https://www.meb.gov.tr internet adresinde açıklanacaktır.Sınavla ve sınavsız öğrenci alan okullara tercih ve yerleştirmeye ilişkin iş ve işlemler 2022 yılı Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alacaktır.


 ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.