• Era'dan Haberler

KASIM AYI SERGİLERİ: SOYUT DIŞAVURUMCULUK 
Her seferinde izleyicide görsel algı ve ruhsal eğilimler yaratan yapıtların oluşumunu sağlayan Soyut Ekspresyonizm (soyut dışavurumculuk) akımı kasım ayı sergisiyle tüm kampüslerimizde sizleri bekliyor.
Duyguların ve hayal gücünün üretkenlikle buluşmasının dışavurumu olarak da tanımlanabilen bu sanat akımı; yüzyıllar boyunca insan ile doğa gerçekliği arasındaki ilişkisini sürdürmüş ve insanlık tarihinin her döneminde toplumsal yaşamın en önemli parçalarından birisi olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın etkileriyle toplumsal gelişim ve değişimlerin bireyler üzerindeki etkilerinin oldukça fazla gözlemlendiği bu süreçte, insanların duygusal olarak bir yozlaşmaya sürüklendiği düşünülmektedir. Sosyal ve toplumsal alanlarda ortaya çıkan değişikliklere bağlı olarak kişilerde gelişen duygusal ve ruhsal birikimler, 20.yy. sanat anlayışlarının ortaya çıkışındaki kavramsal süreçlerin gelişiminde de önemli bir etken olarak dikkat çekmektedir. Bireylerde ister istemez meydana gelen ruhsal birikimlerin sonucu olarak görülen Soyut Dışavurumculuk; soyut sanatın bir türü olarak 1940'lı yılların ortalarında New York'ta belirmiş ve sanatçılar tarafından doğa temsiline yer verilmeksizin, duyguların sadece renk ve şekillerle ifade edildiği bir tür olarak benimsenmiştir.
Atölye çalışmalarımızın hemen akabinde açılacak olan sergimiz 20 Aralık 2017 tarihine kadar tüm velilerimizin ziyaretine açık olacaktır. Eğer sizlerde öğrencilerimizin neler yaptığını merak ediyorsanız hiç durmayın; haydi bir an önce okulumuzdaki sergide bizlere eşlik edin.
ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.