İNSAN KAYNAKLARI


ERA Kolejleri olarak insanın en önemli kaynağımız olduğunun farkındayız.

Tüm İnsan Kaynakları Yönetimi faaliyetlerimiz merkez İK Departmanımız ve çözüm ortağımız olan İNSAN KAYNAKLARI ÜSSÜ Eğitim ve Danışmanlık firmasıyla birlikte profesyonelce yürütülmektedir.

Öğretmenlerimiz bilgiyi aktaran değil, öğrenciye öğrenme yolculuğunda rehberlik eden kişilerdir ve bu kişiler geleceğin Z kuşağı çocuklarını yetiştirecek bir kadronun parçasıdır.

Diğer tüm idari pozisyonlarımız öğretmenlerimizin işlerini daha etkili yapabilmeleri için altyapı çalışmalarını hazırlayan, uygulayan ve yöneten destek kadrolarımızdır.

Tüm kadrolarımızın amacı;

 • Teknolojiyi eğitimin merkezinde kullanan,
 • Bilimsel gelişmeleri takip eden,
 • Özgüveni yüksek,
 • Rasyonel düşünme yetenekleri gelişmiş,
 • Başarıyı hedefleyen,
 • Karar verebilen,
 • Yaşadığı çevreye duyarlı,
 • Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Farkındalıkları yüksek,
 • Atatürk İlkeleri’ne ve Cumhuriyet’e bağlı,
 • Dünya ve ülke sorunlarına karşı duyarlı,
 • Tüm yerel gelenek ve inançlara saygılı,
 • Teknoloji ve medya okuryazarı,
 • Sanat ve sporsal gelişmeleri takip edip uygulayan,
 • Kültürünün ve değerlerinin savunucusu

ERA Kuşağı çocukları yetiştirmektir.

Kurumumuzda İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışımız 8 ana fonksiyonda toplanmıştır.

 1. Organizasyonel Gelişim Süreçleri
 2. İşe Alım Sistemi
 3. İş Hukuku ve Bordrolama
 4. Çalışan Eğitim ve Gelişim Yönetimi
 5. Performans Yönetim Sistemi
 6. Ücret Yönetim Sistemi
 7. Kariyer ve Yetenek Yönetimi
 8. Çalışan Memnuniyeti Çalışmaları

1. Organizasyonel Gelişim Süreçleri

ERA Kolejlerinde belirlenen organizasyon şemamız doğrultusunda tüm pozisyonlarımızın iş analizleri yapılmış ve görev tanımları yazılı hale getirilmiştir. Yıllık norm kadro sayıları doğrultusunda gerekli güncelleme ve geliştirme çalışmaları sürekli İK departmanı tarafından gerçekleştirilmektedir.

2. İş Başvuruları ve İşe Alımlar

ERA Kolejlerine yapılan iş başvuruları İnsan Kaynakları Departmanımız tarafından değerlendirmeye alınır.

Tüm iş başvuruları, kariyer.net, yenibiriş.com ve secretcv.com sitelerinde bulunan ilanlarımız üzerinden yapabileceği gibi aşağıda bulunan başvuru formu üzerinden veya ik@erakolejleri.k12.tr adresine CV gönderilerek yapılabilmektedir.

Öğretmen Adaylarımız İçin Başvuru Süreci;

CV si incelenen adaylardan uygun bulunanlar İK departmanı tarafından görüşmeye davet edilir. İK Görüşmesi olumlu olan adaylar ikinci görüşme için Zümre Başkanına yönlendirilir. Zümre ile yapılacak görüşmede tüm öğretmen adaylarından branşı ile ilgili 10 dakikalık bir sunum istenir. İkinci görüşmede olumlu bulunan adayla son olarak görev yapacağı Okul Müdürü ile görüşür. Olumlu bulunan adaylara İK departmanı tarafından iş teklifi yapılır.

Teklif sonrası gerekli SGK giriş işlemleri yapılan aday Oryantasyon Eğitimine tabii tutulur. Eğitim sonrası görevine başlar.

Diğer İdari Kadrolarımız İçin Başvuru Süreci;

CV si incelenen adaylardan uygun bulunanlar İK departmanı tarafından görüşmeye davet edilir. İK Görüşmesi olumlu olan adaylar ikinci görüşme için ilgi bölüm/okul yöneticisine yönlendirilir. Olumlu bulunan adaylara İK departmanı tarafından iş teklifi yapılır. Teklif sonrası gerekli SGK giriş işlemleri yapılan aday Oryantasyon Eğitimine tabii tutulur. Eğitim sonrası görevine başlar.

3. İş Hukuku ve Bordrolama

Tüm çalışanlarımıza oryantasyon eğitimi esnasında iş hukuku ile ilgili eğitim verilir ve yasal hakları anlatılır. Her ay sonu düzenli olarak ücret pusulaları çalışanlarımıza imzalatılır ve tüm sorularına diledikleri zaman cevap alabilirler.

4. Çalışan Eğitim ve Gelişim Yönetimi

Tüm çalışanlarımızla her yıl iş analizi görüşmeleri yapılır ihtiyaç duydukları yetkinlikler belirlenir ve analiz edilir. Belirlenen gelişim alanları yıllık eğitim planına dahil edilir. Hazırlanan Yıllık Eğitim Planı doğrultusunda İK Departmanı tarafından eğitimler organize edilir. Eğitim sonrası gerekli davranış değişikliği ölçme çalışmaları yapılır ve sonuç raporları hazırlanır.

5. Performans Yönetim Sistemi

Tüm çalışanlarımız için her dönem başında kendilerinden beklenen performans kriterleri belirlenir. Çalışanlara duyurulur. Belirlenen dönem sonunda karşılıklı görüşme ile veya 360 derece sistemi kullanılarak çalışanın beklenen hedeflerin ne kadarını karşıladığı ölçülür.

Performans değerlendirme sisteminden alınacak sonuçlar eğitim, kariyer, ücret, ödül ceza ve işten çıkış alanlarında veri olarak kullanılır.

6. Ücret Yönetim Sistemi

Kurumumuzda Öğretmenler ve İdari Kadrolar için olmak üzere iki ayrı ücret bantı uygulamamız vardır. Ücret skalalarımız eğitim ve tecrübe durumuna göre hazırlanmış olup piyasa koşulları göz önüne alınarak her yıl revize edilmektedir.

7. Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Okullarımızda oluşacak yönetsel kademedeki pozisyon açıklarının öncelikle içerden doldurulması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda her yıl performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda kariyer havuzu oluşturulur. Havuza alınan adaylarda bulunması gereken yetkinlikler belirlenerek gerekli gelişim programları düzenlenir. Gelişim programlarını başarıyla tamamlayan adaylar için yönetimin onayı ile atamaları yapılır.

8. Çalışan Memnuniyeti

Her yıl yönetimin ve çalışanların birbirlerinden beklentilerinin tespit edileceği kurum kültürüne uygun memnuniyet anketi soruları hazırlanır. Çalışanlara ve yöneticilere anketin amacı ve sonrasında yapılacaklarla ilgili özel davranış eğitimleri verilir. Anket sonuçları şeffaf bir şekilde tüm çalışanlarla paylaşılır onların desteği alınır.

Olumsuz sonuçları kurumun içselleştirmesini sağlanır, düzeltmeleri için etkili eylem planları hazırlanır.

Anket doldururken ismini saklamaya çalışan kişiler değil, kurumunu geliştirmek için fikir üreten çalışanlarımız ile tüm olumsuzlukların iyileştirilmesi yoluna gidilir.

İNSAN KAYNAKLARI FORMU İÇİN TIKLAYIN >>

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.