HEDEFLERİMİZ ve İLKELERİMİZ


1- ERA Kolejleri, bilginin öğrencinin zihninde bir kişisel disiplin anlayışı ile başarıya dönüştürülmesini eğitim sisteminde sorgular.

2- ERA Kolejleri, bilgi edinmeyi öğrencinin iç dünyasında bir ihtiyaç ve vazgeçilmez bir ilgi alanına dönüştürebilen bir keyif aracı olarak ele alır ve davranış modeli eğitimde positivitedir.

3- Eğitimi, kayıtsız ve şartsız insanoğlunu doğruya yönelten bir ışık olarak kabul eder.

4- Eğitimi sadece iyi öğrenciler yetiştirmek üzerine değil; bireylerin rasyonel düşünme yeteneklerinin geliştirilerek, bilgi ve öz güvenlerinin artırılması ana prensibiyle değişime yatkın bir sistem olarak kurgular.

5- Eğitimde yaratıcılık ve inovasyon eğitmenler, idareciler, veliler ve öğrenciler için vazgeçilmezdir.

6- Evrensel etik prensipleri kabul eder, tüm yerel gelenek ve inançlara saygılıdır.

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.