• Era'dan Haberler

GELECEĞİN MESLEKLERİ


Günümüzde bilişim sektörü çok geniş bir alanda faaliyet göstermektedir ama bu alan gelecekte çok daha fazla gelişecek ve şu anda belki de hayatımızda bile olmayan faaliyet alanlarını açarak birçok yerde hayatımıza dokunacaktır.


Bilişim alanı içerisinde yer alan Bulut bilişim şu an en sıcak ve en çok talep gören teknolojilerden biridir. Özellikle pandemi ile birlikte bulutun bir BT stratejisinin en önemli bileşeni olduğu ve bulut bilişim analisti pozisyonu aranan bir meslek kolu haline geldi.


Peki Bulut Bilişim Sistem Analisti Kimdir?


Bu meslek kolunu tanımlamadan önce sanırım Bulut Bilişim Kavramının ne olduğunu bilmek faydalı olacaktır. Bulut Bilişim; Tüm dünyaya yayılmış ve birbirine bağlanarak tek bir ekosistem şeklinde çalışmaları gereken ve her birinin kendine özgü işlevi bulunan geniş bir uzak sunucular ağına verilen addır. Kısaca ürettiğiniz veya kullandığınız verileri özel yöntemler sayesinde fiziksel sunucular yerine bir bulut ağına atabiliyor ve dünyanın her yerinden bu verileri istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu durumun günümüz çalışma sistemlerinde ne kadar önemli olduğu sanırım anlaşılabilmektedir. İşte Bulut Bilişim Analisti bu işlemlerin sistem mimarisi, sistem güvenliği, erişim güvenliği, sistem platformları gibi daha birçok alanından yani planlama, tasarım, bakım, yönetimden sorumludur.


Bulut Bilişim Analisti Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 2022 yılında yeterlilikleri ve standartları belirlenmiş bir meslek dalı haline gelmiştir. Böylelikle bu mesleği tercih edecek genç kuşakların hangi becerilere sahip olması, hangi yeterliliklerinin olması gerektiği daha net bir şekilde öğrenebilmesinin önü açılmıştır. Ayrıca meslek standartlarının oluşması ile ulusal çapta daha kaliteli işlerin ortaya çıkmasının da temeli atılmış olacaktır.


Bugünün öğrencileri, yarının meslek sahibi olacak gençlerine Bulut Bilişim Analisti’nin yeterlilik ve becerilerini kısaca özetlemek gerekirse özellikle 21. Yüzyıl becerileri dediğimiz becerilerle donanması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Daha önceki yazılarımızda da incelediğimiz maddeleri kısaca hatırlatmak ve bu meslek dalı ile olan bağlantısından bahsetmek faydalı olacaktır.


  • Eleştirel Düşünme Problem Çözme: Karmaşık ağlar üzerinde işlem yapacak bu meslek grubu çalışanları daha küçük yaştan itibaren problem çözme ve süreçleri sorgulama noktasında beceriler kazanmışsa kendisi için çok büyük bir avantaj elde etmiş olacaktır.

  • İletişim ve İş Birliği: Çoğu zaman takım çalışması halinde çalışacak olan bu meslek grubu çalışanı, iletişim becerileri sayesinde grubunda öne çıkacak ve daha başarılı olma yönünde avantajlı konuma geçecektir.

  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı: İşi sürekli gelişen teknolojiler konusunda çalışma yapan bu meslek grubu çalışanı gelişime ayak uydurmalı ve gelişimin arkasında kesinlikle kalmamalıdır. 

  • Yaratıcılık ve Yenilenme: teknolojinin gelişim hızı hiçbir meslek grubunda bu kadar hızlı değildir. Dolayısıyla bu hıza ayak uydurmak için bu meslek grubu çalışanlarının da bu becerilerinin gelişmiş olması kaçınılmazdır.

  • Üretkenlik ve Sorumluluk: İşin kaliteli yapılması veya kaliteli yapılmasının sağlanması bu meslek grubunun üzerinde çok önemle durması gereken konulardan biridir. Dolayısıyla üretkenlik ve sorumluluk becerilerini daha küçük yaşlardan itibaren geliştirmiş olan bir birey bu meslek dalında da başarılı olacaktır.

  • Esneklik ve Uyum: Teknoloji sektörünün değişimin ve dönüşümün en yoğun yaşandığı sektör olduğu herkes tarafından bilinmektedir dolayısıyla bu sektörün içinde yer alan bu meslek grubu çalışanları da bu değişim ve dönüşümden esneklik ve uyum becerileri sayesinde etkilenmeden kendilerini yenileyecekler ve alanlarında başarılı olacaklardır.

Bulut Bilişim Analisti mesleğini icra edecek geleceğin meslek sahipleri şimdiden 21. Yüzyıl becerilerini önemsemeli ve bu becerilerini geliştirmek adına çalışma yapmalıdırlar. Era Kolejleri 5G Eğitim Sistemi ile tüm bu becerileri kazandırarak yarının meslek sahiplerini yetiştirmeye özen göstermektedir.

ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.