• Era'dan Haberler

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE DUYGUSAL ZEKANIN ÖNEMİ 
Hayatı ve kişiliği geliştirmek için duyguları zeka ile birleştirmek önemlidir. Yetişme döneminde duygusal dünyayla başa çıkmayı beceremeyen bireyler, duygusal zekasındaki eksiklikleri ilerleyen dönemde çok zor atlatmaktadır diyen ERA Mind Studio eğitmenlerinden Elif Gül, duygusal zekanın önemini ve Mind Studio’yu anlattı.
“Kişi gerçeği kalbiyle görür; esas olan gözle görülemeyendir.” Antoine De Saint – Exupery, Küçük Prens
Duygusal zeka (EQ), stresi azaltmak için olumlu şekillerde duyguları yönetme, etkili iletişim, başkalarıyla empati, zorlukların üstesinden gelme ve çatışmayı etkisiz hale getirme yeteneğidir. Özgüven ise, kişinin kendi özelliklerinin ne ölçüde olumlu ya da olumsuz olduğu hakkındaki yorumudur.
Başarı, gelişen özgüvenle birlikte gelir!
Hayatı daha güzel hale getirmek istiyorsak; duyguları zekayla birleştirmenin ne anlama geldiğini ve nasıl olabileceğini anlamalıyız. Beynin öfke-korku ya da tutku-sevinç anlarını yöneten yapılarının ilişkisi, duygusal alışkanlıklarımızın nasıl öğrenildiğini ve bunların bazen en iyi niyetlerimize nasıl engel olabileceğini açıklamaktadır. Olumlu duyguları yaşamsal yetenekler içinde merkezi bir yere oturttuğumuzda özgüven gelişir ve duygusal zeka seviyesi yüksek kişi kendini tanır. Gelişen özgüvenle birlikte başarı da beraberinde gelir.
Duygusal zekanın gelişimi çocuklukta başlar!
Yetişme dönemi içinde duygusal dünyayla başa çıkmayı beceremeyen bireyler, duygusal zekasındaki eksiklikleri hayatının ilerleyen sürecinde çok zor atlatmaktadır. Bu sebeple hayatın ilk döneminin verimli geçmesi gerekmektedir. Şimdiki kuşağın bir öncekine oranla duygusal açıdan daha fazla zorluk çektiği, daha yalnız ve depresif, daha kızgın ve asi, daha sinirli ve kaygıya yatkın, daha fevri ve saldırgan olmasını kontrol altında tutmak duygusal zeka becerilerini geliştirmekle mümkün olmaktadır. Duygular bize hakim olduğu sürece, zeka –iyi ya da kötü- hiçbir yere varamaz.
Önemli olan, beyni inandırmaktır!
Mind Studio ile birlikte ilk etapta çocuğa özgüven aşılanır. Bize göre çok basit bir cümle, onun küçücük dünyasında birçok şeyi değiştirebilir. “Sana güveniyorum, sen yapabilirsin” dediğimizde beyin buna inanırsa yapamayacağı hiçbir şey kalmaz. Buna paralel olarak da fiziksel gelişimi desteklenir:
  • Kaba ve ince motor becerileri gelişir

  • Ritim ve zamanlama algıları gelişir. Dikkatli ve hızlı bir aşamaya gelir

  • Farkındalık becerileri artar


Bu şekilde çocuklarımızın duygusal alışkanlıklarını şekillendirebilmeyi başarırız. Nörolojik verilerin duygusal zeka denilen temel yaşam becerisi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu gözlemlemiş oluruz.
Akıl, duygusal zeka olmadan verimli olamaz!
Akılcı ve duygusal olmak üzere iki beynimiz, iki zihnimiz ve iki farklı türden zekamız var demektir. Hayatı nasıl yaşadığımız her ikisi tarafından belirlenir. Sadece IQ değil, duygusal zeka da önemlidir. Aslında akıl, duygusal zeka olmadan verimli çalışamaz.
Okulun çocuğun gelişimine yapabileceği en büyük katkı, onu yetenekleri doğrultusunda en mutlu ve yeterli olabileceği alana yönlendirmektir.
ERA'daki Avantajları Öğrenmek için sizi hemen arayalım
Kişisel verilere ilişkin beyan ve rıza onay formunu okudum, onaylıyorum.